Paslaugų kainos

J. PAULIUKO ŠEIMOS KLINIKOJE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINYNAS

 

Paslaugų kainos galioja nuo 2019 09 04

PROCEDŪRINIAME KABINETE TEIKIAMOS PASLAUGOS
Nr. Paslaugos pavadinimas Prisirašiusiems

Kaina EUR

Neprisirašiusiems

Kaina EUR

1. Vaistų leidimas į raumenis 0,00 1,00
2. Vaistų leidimas į veną be gyd. siuntimo 1,00 2,00
3. Lašelinės pastatymas 0,00 3,00
4. Žarnyno valymas (viena procedūra) 36,00 36,00
5. Gydyto konsultacija 0,00 25,00
6. Gydytojo iškvietimas į namus ** 50,00 50,00

SVEIKATOS PROFILAKTINIAI PATIKRINIMAI
1. Darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti tik iš anksto pasitikrinus ir vėliau periodiškai besitikrinantiems sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų

Įsidarbinant

0,00

Dirbantiems

8,00

20,00
2. Darbuotojų, dirbančių galimos profesinės rizikos sąlygomis (sveikatai kenksmingų veiksnių poveikyje ar pavojingus darbus)

Įsidarbinant

0,00

Dirbantiems

8,00

20,00
3. Vairuotojų mėgėjų (A, B kategorija) 15,00 20,00
 

* KOMPENSUOJAMŲ VAISTŲ PASAS

4. KVP išdavimas pirmą kartą 0,00 0,00
5. KVP išdavimas antrą kartą ir t.t. 1,00 1,00
6. KVP išdavimas pametus 3,00 3,00

* Panevėžio TLK zonos aptarnaujamiems asmenims.

** Gydytojo iškvietimas nemokamas darbo metu (8.00-13.00 val.). Ne darbo metu: pirmadieniais – penktadieniais nuo 19.00 iki 7.00 val., bei savaitgaliais ir švenčių dienomis už iškvietimą mokama.

PASTABA: skubos tvarka, be užsiregistravimo pas gydytoją, asmens sveikatos priežiūros paslaugos, profilaktinis sveikatos patikrinimas bei įvairios dokumentacijos išrašymas, atliekamas sumokėjus papildomai 5,00 Eur.

Asmeniui pametus, sugadinus ar kitaip dėl asmens kaltės praradus išduotus dokumentus, jie perrašomi, sumokėjus papildomai 5,00 Eur.