Paslaugų kainos

PATVIRTINTA J. Pauliuko šeimos klinikos vadovo įsakymu 2021-04-20 Nr. 21-11

 J. PAULIUKO ŠEIMOS KLINIKOS MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI

Pirmines ir antrines sveikatos priežiūros paslaugas, teikiamas atliekant profilaktinius sveikatos tikrinimus, apmoka pacientas arba už jį moka kiti fiziniai ar juridiniai asmenys (remiantis sveikatos apsaugos ministro 1999 07 30 įsakymu Nr. 357 „Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“).

Nr. Paslauga Paslaugos kaina prie klinikos prisirašiusiems pacientams Paslaugos kaina prie klinikos neprisirašiusiems pacientams
1. Sveikatos profilaktinis patikrinimas įsidarbinant 8,00 EUR 15,00 EUR
2. Sveikatos profilaktinis patikrinimas dirbant/vykstant į užsienį 15,00 EUR 15,00 EUR
3. Vairuotojų (A, B kategorijų) sveikatos patikrinimas ir medicininės pažymos (F/083-1a) išdavimas 20,00 EUR 30,00 EUR
4. Šeimos gydytojo, vaikų ligų gydytojo, vidaus ligų gydytojo konsultacija 30,00 EUR
5. Pakartotina konsultacija 10,00 EUR
6. Pažymos išdavimas paciento prašymu 5,00 EUR 5,00 EUR
7. Gydytojo iškvietimas į namus darbo dienomis 50,00 EUR
8. Gydytojo iškvietimas į namus ne darbo dienomis 100,00 EUR 100,00 EUR
9. Medicininių dokumentų teikimas draudimo bendrovėms 10,00 EUR

Procedūriniame kabinete teikiamų paslaugų įkainiai

Nr. Paslauga Paslaugos kaina prie klinikos prisirašiusiems ir turintiems gydytojo siuntimą pacientams Paslaugos kaina prie klinikos neprisirašiusiems, nedraustiems ir prisirašiusiems prie klinikos, bet neturintiems gydytojo siuntimo pacientams
1. Injekcija į veną (gydytojo paskyrimu) 2,00 EUR 10,00 EUR
2. Injekcija į raumenis 3,00 EUR
3. Žaizdų perrišimas (be tvarsliavos) 6,00 EUR
4. Lašinė infuzija į veną iki 30 min. 8,00 EUR
5. Lašinė infuzija į veną ilgiau kaip 30 min. 15,00 EUR
6. Ausies plovimas 10,00 EUR
7. EKG 15,00 EUR
8. Siūlų išėmimas su perrišimu 8,00 EUR
9. Šlapimo tyrimas 10,00 EUR
10. Pasėliai mikrobiologiniam tyrimui ir antibiotikogramai 15,00 EUR 15,00 EUR

Kompensuojamų vaistų pasas

Nr. Paslauga Paslaugos kaina prie klinikos prisirašiusiems pacientams Paslaugos kaina prie klinikos neprisirašiusiems, nedraustiems pacientams
1. KVP išdavimas pirmą kartą 0,00 EUR 0,00 EUR
2. KVP išdavimas antrą kartą ir t.t. 1,00 EUR 1,00 EUR
3. KVP išdavimas pametus 3,00 EUR 3,00 EUR

PASTABA: biocheminiai, imunofermentiniai ir bendraklinikiniai tyrimai atliekami laboratorijose, su kuriomis J. Pauliuko šeimos klinika turi sudariusi sutartį, todėl tyrimų kainos nurodytos šių įstaigų sudarytuose kainynuose (kainynų prašome teirautis procedūriniame kabinete).